Arhive pe etichete: Puterea lui Dumnezeu „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” (Geneza 18:14).

Puterea lui Dumnezeu „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” (Geneza 18:14). de Raul Enyedi

 

Puterea lui Dumnezeu

„Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” (Geneza 18:14).

Puterea infinită aparţine doar lui Dumnezeu. Ea se vede în parte în lucrările Sale. Dar să nu credem că puterea Sa este limitată doar la aceste lucrări. Ele nu sunt decât o parte a ei.

Puterea înseamnă forţă, capacitate de a acţiona. Este legată şi de autoritate, căci se poate ca cineva să aibă forţă şi să o exercite fără autoritate, sau să aibă autoritate, dar să nu aibă putere. Dumnezeu are atât autoritatea, cât şi capacitatea de a acţiona.

Dumnezeu are atât putere absolută, cât şi putere determinată. Puterea absolută vorbeşte despre tot ce ar putea El să facă, puterea determinată vorbeşte despre ce a ales El să facă. El putea să Îl împiedice pe Adam să păcătuiască, putea să trimită 12 legiuni de îngeri în ajutorul lui Cristos pe cruce. Dar, voinţa Sa a ales să nu facă niciunul din aceste lucruri.

Atributul puterii, care este unul activ, dă viaţă tuturor celorlalte atribute. Ce ar fi mila Sa fără putere? Doar o părere de rău. Ce ar fi dreptatea Sa fără putere? Doar o sperietoare de ciori. Puterea lui Dumnezeu face ca toate atributele Sale să fie manifestate.

Puterea este esenţială fiinţei lui Dumnezeu. Puterea unui rege stă în puterea supuşilor săi. El şi-o derivă de la aceştia. Dar puterea lui Dumnezeu stă în El Însuşi. El nu are nevoie de mijloace pentru a acţiona.

Unde se vede puterea lui Dumnezeu?

 1. În creaţie (Romani, 1:20). Actul creaţiei face diferenţa între zeii falşi şi dumnezeul adevărat (Ieremia, 10:11). Dumnezeu a creat totul din nimic. Omul nu poate decât să rearanjeze materia, să o combine, dar nu o poate crea. Dumnezeu a creat toate cele 118 elemente din tabelul lui Mendeleev din nimic. Dumnezeu putea să creeze un număr infinit de lumi, putea să creeze viaţă pe alte planete, dar nu a făcut-o.
 2. În stăpânirea asupra lumii.
  1. Guvernarea naturii. „Doamne, Tu sprijineşti pe oameni şi pe dobitoace!” (Psalmul 36:6). Nimic nu are putere de a se auto-susţine. Cel ce a creat viaţa trebuie să o şi păstreze, să o ţină. El este cel care perpetuează viaţa. El guvernează toate mişcările creaţiei, de la mişcările planetei până la mişcările electronului în jurul nucleului atomului.
  2. Guvernarea morală. Dumnezeu restrânge şi limitează natura malefică a diavolului. Dumnezeu limitează degradarea morală a omenirii.
  3. Guvernarea în răscumpărare (1 Corinteni, 1:24). Dumnezeu Îşi arată puterea în mântuirea aleşilor Săi, şi în păstrarea lor, în păzirea de o cădere totală, finală.

                                                              i.      Puterea se vede întâi în Persoana care a realizat răscumpărarea: Isus Cristos

                                                            ii.      Viaţa şi lucrarea Sa, minunile Sale au arătat puterea lui Dumnezeu

                                                          iii.      Predicarea adevărului răscumpărării. Mesajul Evangheliei este o nebunie pentru oameni, iar mesagerii erau nişte oameni simpli, neatrăgători. Dar în 20 de ani de la înălţarea lui Isus, mesajul a ajuns în fiecare provincie a imperiului.

                                                          iv.      Lucrarea convertirii arată puterea lui Dumnezeu. Este comparată cu o naştere, o creaţie, o înviere. Este o transformare radicală, care smulge din inima noastră chiar şi cele mai adânci rădăcini ale păcatului.

 1. Puterea lui Dumnezeu este baza suveranităţii Sale, a stăpânirii Sale asupra creaţiei, este motivul închinării noastre, este fundamentul credinţei în înviere
 1. Mângâiere: puterea lui Dumnezeu pune în acţiune toate celelalte atribute. Puterea Sa ne face să perseverăm pe cale, ştiind că suntem în siguranţă în mâinile Sale (Ioan 10:29; 1 Petru, 1:5)
 1. Îndemn: Atunci când medităm la acest atribut al lui Dumnezeu, orice frică am avea va dispărea. Puterea lui Dumnezeu ar trebui să întărească încrederea celui credincios, şi să îl facă pe necredincios să se teamă. Puterea lui Dumnezeu trebuie să ne smerească (1 Petru, 5:6). Să învăţăm să nu ne fie teamă de oameni, ci să ne fie teamă de Dumnezeu.
%d blogeri au apreciat: