Arhive pe etichete: Demonii – îngerii căzuţi de Raul Enyedi

Demonii – îngerii căzuţi de Raul Enyedi

 

Demonii – îngerii căzuţi

Numele de demon vine din limba greacă, daimon, dintr-o rădăcină care înseamnă „unul care cunoaşte.” 1 Tim. 4:1. Demonii sunt spirite imateriale, care posedă o natură intelectuală. Datorită cunoştinţei lor superioare, demonii sunt consultaţi de medii spiritiste. Natura morală depravată a demonilor se vede în efectele produse asupra victimelor lor, dereglându-i mental, moral, fizic şi spiritual (orbire, muţenie, patimi sexuale, nebunie, tendinţe suicidale).

Există două feluri de demoni: liberi şi legaţi. Cei liberi locuiesc acum pe pământ şi în atmosferă (Efeseni 2:22; 6:12), iar cei legaţi sunt într-o închisoare spirituală temporară (Luca 8:31; Iuda 1:6).

Puterea demonilor variază (e nevoie de putere mai mare pentru alungarea unora). Există ierarhii între demoni, ca şi între îngeri (Efeseni 6:12). Satan este arhontele, prinţul, căpetenia (Efeseni 2:2).

Satan (adversar: Num. 22:22), dragonul roşu – autorul răului, al păcatului. În ce a constat? În mândrie, în dorinţa de a primi închinare (Isaia 14:12-14; Ezechiel 28:12-15).

Nume ale lui Satan: diavol (din diabolos, care înseamnă „acuzator, calomniator”); Belzebub (domnul dracilor); Belial; înşelătorul întregii lumi; domnul puterii văzduhului; dumnezeul acestei lumi; marele dragon; şarpele cel vechi; cel rău; tatăl minciunii, ucigaş; ispititor.

Lumea zace în cel rău, oamenii sunt orbiţi de zeul acestui veac, prinşi în cursa sa, pentru a-i face voia. Când Dumnezeu ne salvează, El ne smulge din împărăţia întunericului. Cum îi conduce Satan? Le „ia ochii”, oferindu-le ceea ce vor să vadă; îi momeşte cu ceea ce le place; le oferă o religie care îi face să se simtă bine. Influenţează luarea deciziilor la vârf, ceea ce afectează întregul mers al societăţii.

Satan nu este în afara sferei autorităţii lui Dumnezeu, ci el poate face doar ceea ce i se permite (ex: cazul lui Iov).

Influenţă demonică; opresiune; posedare. Există diferenţe mari între acestea trei. Influenţa demonică este cea mai comună. Înseamnă implicarea demonilor în cursul vieţii, în luarea deciziilor. Îi vedem în spatele şefilor de stat, ai oamenilor care conduc lumea.

În vreme ce activitatea de influenţare poate fi insesizabilă, nerecunoscută, opresiunea sau apăsarea este resimţită.

Posedarea înseamnă că demonul preia controlul din interior, iar persoana nu se mai poate opune.

Mulţi creştini refuză să creadă într-o lume a spiritelor care se implică în mersul lumii. Alţii văd demoni peste tot, în fiecare boală (Ex: fiecare tumoare este un demon. Fals. Atunci medicii sunt cei mai mari exorcişti din lume). Noi trebuie să fim conştienţi de prezenţa adversarului, dar nu trebuie să o exagerăm.

Poate fi un copil al lui Dumnezeu posedat de un demon? Nu, deoarece corpul unui creştin este „templul Duhului Sfânt” (1 Corinteni, 6:19), iar în acest templu nu pot locui două spirite, unul rău şi unul bun.

Posedarea şi bolile psihice. Este total greşit să credem că orice boală psihică înseamnă posedare demonică. Dar totodată avem exemple în exorcizările făcute de Domnul Isus care dovedesc faptul că posedarea unor demoni se manifestă prin astfel de boli.

Cum se recunoaşte o posedare? Nu este uşor, iar răspunsurile sunt subiective. Este nevoie de darul acela de discernere a spiritelor. Trebuie cercetat după comportament şi după standardul Cuvântului. De cele mai multe ori, acţiunea unui demon îl împinge pe om la vorbe şi fapte care atacă persoana şi lucrarea lui Isus Cristos. Este nevoie de rugăciune şi de putere specială de la Dumnezeu pentru un astfel de discernământ.

Contactul cu lumea spiritelor:

Dumnezeu a pus o barieră în mintea noastră între lumea fizică şi cea spirituală. Aceasta este spre binele nostru, spre sănătatea noastră mentală. Mintea noastră nu ar putea face faţă dacă i s-ar deschide în faţă întreaga lume a spiritelor, s-ar scurtcircuita. Astăzi, religiile oculte, mistice sunt în trend. New Age, ocultismul, vrăjitoria, spiritismul, religiile orientale. Dar toate acestea distrug bariera minţii care împiedică accesul nostru la lumea spiritelor şi invers. Mulţi care se joacă cu astfel de lucruri au sfârşit cu probleme mentale sau chiar s-au sinucis.

Trebuie să ne fie frică de demoni? Nu! Deşi sunt fiinţe mai puternice decât noi, ei nu se pot atinge de nici un copil al lui Dumnezeu. Satan însuşi încearcă să îi distrugă pe copiii lui Dumnezeu (1 Petru 5:8), dar el nu poate trece dincolo de limita pe care Dumnezeu i-a pus-o.

Dumnezeu ne-a trimis îngerii Săi ca duhuri slujitoare, şi acesta este unul din motivele pentru care nu ne întâlnim la tot pasul cu demoni.

Dacă vi se întâmplă să simţiţi împotrivire şi credeţi că este mai mult decât împotrivire omenească, soluţia nu este teama şi retragerea, ci rugăciunea şi conştientizarea că Acela care este în noi este mai puternic decât orice adversar. Să ne amintim cum reacţionau demonii în prezenţa lui Isus. Le era frică de El. Dacă suntem ai lui Cristos, Duhul Său locuieşte în noi, iar demonii vor reacţiona la fel în prezenţa Duhului Său.

În mitologia popoarelor, demonilor li se atribuie toate necazurile şi eşecurile oamenilor. Ne convine să avem pe cineva pe care să aruncăm vina. Dar adevărul este că cel mai perseverent adversar al nostru nu este diavolul, ci propria noastră natură păcătoasă. Cu ea ne luptăm zi de zi. Trebuie să ne cunoaştem adversarii, căci altfel, vom avea de suferit. Natura păcătoasă, lumea şi Satan sunt cei trei mari adversari ai soldatului lui Cristos. Dar noi ştim că niciunul din aceştia nu ne poate învinge. Noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit (Romani 8:37).

%d blogeri au apreciat: