Arhive pe categorii: Српска књижевност

Šta je evanđelje? Raul Enyedi

Šta je evanđelje?
Raul Enyedi
Reč evanđelje dolazi od grčke reči „evangelion“ i znači „dobra vest“. Sadržaj ove dobre vesti nalazi se u Svetom pismu: „Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se i spasavate, ako ga čvrsto držite kako sam vam ja objavio, sem ako niste uzalud poverovali. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio: da je Hristos umro za naše grehe – po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana – po Pismima“ (1. Korinćanima 15:1-4).

To je jedina poruka koja, ako se veruje, otvara vrata neba. Evanđelje ne govori o delima vernika, crkvenim obredima ili važnosti crkve u tvom spasenju. Evanđelje ti ne govori kakva dela moraš da učiniš da bi se spasio. Evanđelje ti govori o Isusu, zato što u ni jednom drugom nećeš naći spasenje (Dela 4:12). On je jedini put! Evanđelje ti govori šta je on učinio za spasenje čoveka! Budući da čovek nije u stanju da spasi samoga sebe ili da bilo šta doprinese svom spasenju, poruka ove dobre vesti se naziva „evanđelje o blagodati Božijoj“ (Dela 20:24). Blagodat znači dar ili naklonost besplatno podarena nekome ko je ne zaslužuje ili ne može da je zaradi.
Da li si poverovao evanđelje radi spasenja svoje duše?

Publicitate
%d blogeri au apreciat: