Arhive pe categorii: Anunţuri

Conferință București 2019

Announcement

Today, the Lord called bro. Curtis Pugh home. A void remains in our heart, but we also rejoice for him. The calling home of a faithful servant should be celebrated, not mourned. We are comforted in our sorrow by the hope of the resurrection and by the confidence that he is now in the presence of the Lord whom he loved and served his entire life.

Sovereign Grace Baptist Assembly exists because of his missionary efforts. What a privilege we have to be part of a congregation of Christ. We will be forever thankful to the Lord for sending Bro. Curtis to us.

In 2004, when he became ill with an auto-immune disease similar to leukemia, the best doctors of Eastern Europe didn’t give him any chance of survival. According to them, his life expectancy was 2 years at the most (until 2006). When he called his personal doctor in Budapest after several months in which he hadn’t seen her, she cried over the phone and told him that she thought he was already dead. The Lord prolonged his life with 12 years. Why? It was for us, who remain here, not for him, because, due to his illness, he was fighting a struggle against his own body that few people can even imagine. We still needed him. Now, the Lord said „Enough!” The Master called home his good and faithful servant, to offer him eternal peace and the fulness of joy that is in His presence.

He served us with great efforts. It was difficult for him to walk even 100 ft to the print shop’s office – he would get so short of breath. Even so, he continued to serve us in a wheelchair. In Filiasi, taking long pauses after every step, he climbed up the stairs of Bro. Nicu Fundeanu’s house, to the upper room, where we were gathered for Bible study and worship. He came every time he could, even though that trip meant that he will be bedridden for the next few days due to exhaustion. He loved Romania and Romanian people to the end. He gave them everything he had. No man – not even he – knows the exact number of people that were helped by him, directly or indirectly, in various ways. Only the Lord knows, and He will give him the just reward.

The work of printing and distribution of free literature in Romanian language was his soul-project. He always told us: „Literature travels further than we can and will last longer than we will.” Until now, almost 1 million booklets and books have been printed and distributed in Romania and throughout the world. Our brother passed on, but this work goes on. We are left with his sermons, books and articles that he wrote, which will be a useful tool for the teaching and the encouragement of many people, for many years to come.

Before he returned to the United States, our congregation assured him that we will defend the faith and will pass it on, that we would rather die than betray it. He left Romania only after the church was organized and mature enough to carry on the work. He considered his mission accomplished and did not want to be a burden to the work. The move back to the States was, actually, a great self-sacrifice, because his desire was to live and die in Romania. His desire was that on his headstone, we should write the words „Numai haul,” Only Grace, the title of his favorite Romanian hymn.

He continued to help and support us from the other side of the ocean to the very end. His whole life was one of altruistic, selfless service. The words of apostle Paul, written at the end of his life, are befitting Bro. Curtis as well: „I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith: Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.” (2 Tim. 4:7-8). You are well now, brother Curtis, you’ve never been better! We may meet soon, for the coming of our Lord is drawing nigh! Until then, you’ll always be in the hearts of the members of Sovereign Grace Baptist Assembly, who are so thankful for your life’s work! La revedere in vesnicii, frate Curtis! Until we meet again in eternity, Bro. Curtis!

Mesaj din partea Adunării Baptiste ,,HARUL SUVERAN”:

Astăzi Domnul l-a chemat acasă pe fratele Curtis Pugh. Rămâne un gol în inima noastră, însă ne bucurăm pentru el. Plecarea unui slujitor credincios trebuie să fie sărbătorită, nu regretată. Suntem mângâiați în întristarea noastră de speranța învierii și de credința că el este acum în prezența Domnului pe care L-a iubit și l-a servit întreaga sa viață.

Adunarea baptistă Harul suveran a luat ființă ca urmare a eforturilor sale misionare. Ce privilegiu să facem parte dintr-o adunare a lui Cristos. Îi vom fi veșnic recunoscători Domnului că ni l-a trimis pe fr. Curtis.

Când s-a îmbolnăvit în 2004 de o boală auto-imună asemănătoare leucemiei, cei mai buni medici din estul Europei nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire. Durata maximă de viață preconizată a fost de 2 ani (până în 2006). Când și-a sunat medicul personal din Budapesta după câteva luni în care nu a mai văzut-o, aceasta a plâns la telefon și i-a spus că a crezut că murise deja. Domnul i-a prelungit viața cu încă 12 ani. De ce? Pentru noi, care am rămas, nu pentru el, căci din cauza bolii, el ducea o luptă cu propriul corp pe care puțini oameni și-o pot imagina. Noi mai aveam nevoie de el. Acum, însă, Domnul a spus: „destul”. Stăpânul și-a chemat acasă robul bun și credincios, pentru a-i oferi pacea veșnică și bucuriile negrăite dinaintea Feței Lui.

Ne-a slujit cu mari eforturi. Îi era greu să meargă chiar și 30 metri până la birou, căci rămânea fără suflu. Chiar și așa, a continuat să slujească în căruciorul cu rotile. Cu pauze lungi după aproape fiecare pas urca la Filiași treptele până în camera de sus a casei fr. Nicu Fundeanu, unde ne strângeam pentru studiu biblic și închinare. Venea oridecâteori putea, chiar dacă asta însemna că în următoarele zile nici nu se putea ridica din pat din cauza epuizării. A iubit România și pe români până la capăt. A dat tot ce a avut pentru ei. Nimeni, nici chiar el însuși, nu știe numărul celor care au fost ajutați de el, direct sau indirect, în diferite feluri. Doar Domnul știe, și El îl va răsplăti.

Lucrarea de tipărire și distribuire de literatură gratuită în limba română a fost proiectul său de suflet. Ne spunea mereu, „Literatura ajunge mai departe decât putem noi ajunge și va dura mai mult decât vom trăi noi.” Aproape 1 milion de broșuri și cărți au fost tipărite și distribuite până acum în România și în întreaga lume. Fratele a plecat, dar lucrarea aceasta merge mai departe. Ne-au rămas predicile, cărțile și articolele scrise de el, care vor rămâne pentru multă vreme de acum încolo un instrument pentru învățarea și încurajarea multora.

Înainte de a se întoarce definitiv în Statele Unite, adunarea l-a încredințat că vom apăra credința și o vom transmite mai departe, că vom fi în stare să murim mai degrabă decât să trădăm. Nu a părăsit România decât după ce adunarea a fost organizată și suficient de matură pentru a duce mai departe lucrarea. Și-a considerat misiunea încheiată și acum nu voia să fie o povară pentru noi. Mutarea înapoi în State a fost, de fapt, un mare sacrificiu de sine, căci el voia să trăiască și să moară în România. Voia ca pe piatra sa de mormânt să fie scrise cuvintele „Numai harul”, titlul cântării sale românești preferate.

A continuat să ne ajute, să ne sprijine și de cealaltă parte a oceanului, până la capăt. Întreaga sa viață a fost una de slujire altruistă, dezinteresată. I se potrivesc cuvintele spuse de apostolul Pavel la sfârșitul vieții sale: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei, 4:7-8). Acum ești bine, frate Curtis, mai bine ca niciodată. Ne vom vedea în curând, căci venirea Domnului nostru s-a apropiat! Până atunci, vei rămâne mereu în inimile noastre, a membrilor Adunării baptiste Harul Suveran, care îți sunt atât de recunoscători pentru tot ce ai făcut! La revedere în veșnicii, frate Curtis!

Anunț Conferință

Anunț Conferință

 

 

În data de 26-27 martie a.c., va avea loc în Bocșa Română, județul Caraș-Severin, conferința anuală a Adunării Baptiste ,,Harul Suveran”. Anul acesta conferința va fi susținută de fratele prezbiter Raul Iosif Enyedi. Subiectul conferinței: Legământul Mozaic și Legământul Davidic. Tema de anul acesta este  o continuare a conferinței de anul trecut ,,Legămintele în Biblie”, conferință ce poate fi accesată la următoarea adresă: https://adunareaharulsuveran.wordpress.com/conferinte/conferinta-2015/ .

Dorim să ne susțineți în rugăciunile voastre pe fratele prezbiter, pe noi, cât și pe toți cei invitați încât, Domnul să aibe toată gloria! Și harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin.

 

 

Aurel Munteanu.

 

 

%d blogeri au apreciat asta: