Arhive pe categorii: Adunare

Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov

The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob

MARK FENISON·WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019

– Traducere de Paraschivescu David, Decembrie 24, 2019 –

Dumnezeul lui Avraam,

Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov

 

 

 

Această triplă expresie a lui Dumnezeu este întâlnită de multe ori în Scripturi:

Exod 3:6  Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“. Şi Moise şi-a ascuns faţa, pentru că se temea să se uite spre Dumnezeu.

Exod 3:15  Şi Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa vei zice fiilor lui Israel: «Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru totdeauna şi aceasta este amintirea Mea în toate generaţiile.

Exod 3:16  Du-te şi strânge pe bătrânii lui Israel şi spune-le: Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov mi S-a arătat, zicând: «V-am cercetat cu adevărat pe voi şi am văzut ce vi se face în Egipt.

Exod 4:5  ca să creadă că Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov ţi S-a arătat“.

Matei 22:32 «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov»? Dumnezeu nu este Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii“.

Marcu 12:26  Iar despre cei morţi, că înviază, n-aţi citit în cartea lui Moise, la textul despre rug, cum i-a vorbit Dumnezeu, spunând: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov»?

Luca 12:37  Dar, că morţii înviază, chiar Moise a arătat în textul despre rug (Arbust spinos), când Îl numeşte pe Domnul: «Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov».

FA 3:13  Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri L-a glorificat pe Slujitorul Său, Isus, pe care voi L-aţi predat şi L-aţi tăgăduit în faţa lui Pilat, când acesta hotărâse să-I dea drumul.

FA 7:32  «Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam şi (Unele ms. ad. „Dumnezeul“) al lui Isaac şi (Unele ms. ad. „Dumnezeul“) al lui Iacov». Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să privească.

 

De ce această desemnare triplă a lui Dumnezeu? De ce aceste trei persoane particulare și nu începe cu Abel, Seth, Noe sau Iosif?

Cred că această reprezentare triplă a lui Dumnezeu și a acestor trei persoane este intenționată, întrucât trebuie să reprezinte natura triunitară a lui Dumnezeu și legământul etern al răscumpărării cu ceea ce reprezintă în Vechiul Testament poporul Său ales al legământului ca și parte a acelui legământ.

Exemplu:

  1. Dumnezeul lui Avraam – Avraam este un tip al lui Dumnezeu Tatăl și el este numit „părintele tuturor celor care cred”.
  2. Dumnezeul lui Isaac – Isaac a fost fiul născut supranatural al lui Avraam care a fost oferit pe Muntele Moriah – deci un tip al lui Dumnezeu Fiul.
  3. Dumnezeul lui Iacob – Națiunea lui Israel a venit direct de la cei doisprezece fii ai lui Iacob, astfel el este purcezătorul (părintele, tatăl) națiunii – deci un tip al lui Dumnezeu Duhul.

 

Mai mult, Israelul natural este un tip al poporului ales al lui Dumnezeu:

Deut. 30:6  Şi Domnul Dumnezeul tău îţi va circumcide inima ta şi inima seminţei tale, ca să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău, ca să trăieşti.

Deut. 7:6  Pentru că tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău: Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să-I fii un popor deosebit („popor al Său“) dintre toate popoarele care sunt pe faţa pământului. 

 

Mai mult, legământul Avraamic sau legământul făcut de cele trei persoane ale Dumnezeirii cu Avraam, Isaac și Iacob nu reprezintă doar un tip, ci o expresie și o declarație a legământului etern al răscumpărării.

  1. Natura necondiționată a alegerilor și legământul harului

Deut. 7:7  Nu pentru că aţi fi mai mulţi decât toate popoarele S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, pentru că voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele;

Deut 7:8  ci pentru că Domnul v-a iubit şi pentru că El ţine jurământul pe care l-a jurat părinţilor voştri, de aceea v-a scos Domnul cu mână tare şi v-a răscumpărat din casa robilor, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.

Deut 9:4  După ce Domnul Dumnezeul tău îi va alunga dinaintea ta, să nu zici în inima ta astfel: «Pentru dreptatea mea m-a adus Domnul să stăpânesc ţara aceasta». Căci pentru răutatea naţiunilor acestora le alungă Domnul dinaintea ta.

Deut 9:5  Nu pentru dreptatea ta sau pentru integritatea inimii tale intri tu ca să stăpâneşti ţara lor, ci pentru răutatea naţiunilor acestora le alungă Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta şi ca să întărească astfel cuvântul pe care l-a jurat Domnul părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.

Deut 9:6  Să ştii dar că nu pentru dreptatea ta îţi dă Domnul Dumnezeul tău această ţară bună ca s-o stăpâneşti; pentru că tu eşti un popor cu grumazul înţepenit.

Observați, dragostea Lui și alegerea lor nu s-au bazat pe nimic ce meritau, ci contrar a ceea ce meritau; ci se bazau (dragostea și alegerea) doar pe propriul Său legământ făcut cu părinții lor. Nu se poate declara și ilustra alegerea necondiționată într-un mod mai clar.

 

  1. Templul „casa lui Dumnezeu” a fost expresia vizibilă a acestui legământ și a poporului Său

Templul, jertfele sale, Marele Preot, rânduielile și slujbele au fost tipuri ale legământului etern de răscumpărare între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pentru a răscumpăra un popor sfânt care sunt preoți. Tabernacul/Templul Vechiului Testament a reprezentat o expresie vizibilă prin slujirea, tipurile și rânduielile națiunii lui Israel. Dacă îți doreai să vezi credința religioasă a Israelului exprimată vizibil, templul era cel ce exprima acest lucru cel mai clar.

De asemenea, același lucru este valabil și în cazul noii administrații a legământului. Dacă dorești să vezi o expresie vizibilă a noului legământ și a împărăției lui Dumnezeu, atunci nu există o expresie vizibilă mai clară decât în adunarea instituțională, rânduielile ei, slujirea și închinarea ei:

1  Petru 2:5,9  și voi înşivă, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală, (Unele ms. ad. „pentru“) o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu prin Isus Hristos… Dar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, naţiune sfântă, popor dobândit pentru Sine, ca să vestiţi virtuţile Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

Adunarea reprezintă expresia vizibilă a poporului lui Dumnezeu, împărăția Sa spirituală pe pământ și de aceea „cheile împărăției” sunt date adunării, natură care este definită prin administrarea cheilor în disciplina adunării. (Matei 18:15-18). Natura cheilor definește natura adunării, deoarece adunarea trebuie să fie genul de adunare care poate administra cheile în acest mod – un corp local vizibil al lui Hristos.

Dumnezeul Triun, legământul etern necondiționat de alegere reprezentat și declarat în conformitate cu legământul Abrahamic este de asemenea reprezentat și declarat sub „legământul” vechi; dar în această epocă (în care trăim noi, n.tr), tipul și declarația cea mai clară a acestui legământ se află sub „noua” administrare a legământului, pentru că această administrare se bazează pe lucrarea finalizată a lui Hristos și ale cărei rânduieli anticipează a doua Sa venire și a cărei „casă a lui Dumnezeu” este cea mai bună expresie vizibilă a împărăției Sale, deoarece necesită mărturisirea credinței în Hristos și identificarea exterioară cu Evanghelia lui Cristos în botez, urmată de o formă vizibilă de închinare, unde adevărul legământului etern este exprimat mai clar decât în ​​orice alt moment din istorie și în orice alt loc de pe pământ.

 

Conferință București 2019

Announcement

Today, the Lord called bro. Curtis Pugh home. A void remains in our heart, but we also rejoice for him. The calling home of a faithful servant should be celebrated, not mourned. We are comforted in our sorrow by the hope of the resurrection and by the confidence that he is now in the presence of the Lord whom he loved and served his entire life.

Sovereign Grace Baptist Assembly exists because of his missionary efforts. What a privilege we have to be part of a congregation of Christ. We will be forever thankful to the Lord for sending Bro. Curtis to us.

In 2004, when he became ill with an auto-immune disease similar to leukemia, the best doctors of Eastern Europe didn’t give him any chance of survival. According to them, his life expectancy was 2 years at the most (until 2006). When he called his personal doctor in Budapest after several months in which he hadn’t seen her, she cried over the phone and told him that she thought he was already dead. The Lord prolonged his life with 12 years. Why? It was for us, who remain here, not for him, because, due to his illness, he was fighting a struggle against his own body that few people can even imagine. We still needed him. Now, the Lord said „Enough!” The Master called home his good and faithful servant, to offer him eternal peace and the fulness of joy that is in His presence.

He served us with great efforts. It was difficult for him to walk even 100 ft to the print shop’s office – he would get so short of breath. Even so, he continued to serve us in a wheelchair. In Filiasi, taking long pauses after every step, he climbed up the stairs of Bro. Nicu Fundeanu’s house, to the upper room, where we were gathered for Bible study and worship. He came every time he could, even though that trip meant that he will be bedridden for the next few days due to exhaustion. He loved Romania and Romanian people to the end. He gave them everything he had. No man – not even he – knows the exact number of people that were helped by him, directly or indirectly, in various ways. Only the Lord knows, and He will give him the just reward.

The work of printing and distribution of free literature in Romanian language was his soul-project. He always told us: „Literature travels further than we can and will last longer than we will.” Until now, almost 1 million booklets and books have been printed and distributed in Romania and throughout the world. Our brother passed on, but this work goes on. We are left with his sermons, books and articles that he wrote, which will be a useful tool for the teaching and the encouragement of many people, for many years to come.

Before he returned to the United States, our congregation assured him that we will defend the faith and will pass it on, that we would rather die than betray it. He left Romania only after the church was organized and mature enough to carry on the work. He considered his mission accomplished and did not want to be a burden to the work. The move back to the States was, actually, a great self-sacrifice, because his desire was to live and die in Romania. His desire was that on his headstone, we should write the words „Numai haul,” Only Grace, the title of his favorite Romanian hymn.

He continued to help and support us from the other side of the ocean to the very end. His whole life was one of altruistic, selfless service. The words of apostle Paul, written at the end of his life, are befitting Bro. Curtis as well: „I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith: Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.” (2 Tim. 4:7-8). You are well now, brother Curtis, you’ve never been better! We may meet soon, for the coming of our Lord is drawing nigh! Until then, you’ll always be in the hearts of the members of Sovereign Grace Baptist Assembly, who are so thankful for your life’s work! La revedere in vesnicii, frate Curtis! Until we meet again in eternity, Bro. Curtis!

Mesaj din partea Adunării Baptiste ,,HARUL SUVERAN”:

Astăzi Domnul l-a chemat acasă pe fratele Curtis Pugh. Rămâne un gol în inima noastră, însă ne bucurăm pentru el. Plecarea unui slujitor credincios trebuie să fie sărbătorită, nu regretată. Suntem mângâiați în întristarea noastră de speranța învierii și de credința că el este acum în prezența Domnului pe care L-a iubit și l-a servit întreaga sa viață.

Adunarea baptistă Harul suveran a luat ființă ca urmare a eforturilor sale misionare. Ce privilegiu să facem parte dintr-o adunare a lui Cristos. Îi vom fi veșnic recunoscători Domnului că ni l-a trimis pe fr. Curtis.

Când s-a îmbolnăvit în 2004 de o boală auto-imună asemănătoare leucemiei, cei mai buni medici din estul Europei nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire. Durata maximă de viață preconizată a fost de 2 ani (până în 2006). Când și-a sunat medicul personal din Budapesta după câteva luni în care nu a mai văzut-o, aceasta a plâns la telefon și i-a spus că a crezut că murise deja. Domnul i-a prelungit viața cu încă 12 ani. De ce? Pentru noi, care am rămas, nu pentru el, căci din cauza bolii, el ducea o luptă cu propriul corp pe care puțini oameni și-o pot imagina. Noi mai aveam nevoie de el. Acum, însă, Domnul a spus: „destul”. Stăpânul și-a chemat acasă robul bun și credincios, pentru a-i oferi pacea veșnică și bucuriile negrăite dinaintea Feței Lui.

Ne-a slujit cu mari eforturi. Îi era greu să meargă chiar și 30 metri până la birou, căci rămânea fără suflu. Chiar și așa, a continuat să slujească în căruciorul cu rotile. Cu pauze lungi după aproape fiecare pas urca la Filiași treptele până în camera de sus a casei fr. Nicu Fundeanu, unde ne strângeam pentru studiu biblic și închinare. Venea oridecâteori putea, chiar dacă asta însemna că în următoarele zile nici nu se putea ridica din pat din cauza epuizării. A iubit România și pe români până la capăt. A dat tot ce a avut pentru ei. Nimeni, nici chiar el însuși, nu știe numărul celor care au fost ajutați de el, direct sau indirect, în diferite feluri. Doar Domnul știe, și El îl va răsplăti.

Lucrarea de tipărire și distribuire de literatură gratuită în limba română a fost proiectul său de suflet. Ne spunea mereu, „Literatura ajunge mai departe decât putem noi ajunge și va dura mai mult decât vom trăi noi.” Aproape 1 milion de broșuri și cărți au fost tipărite și distribuite până acum în România și în întreaga lume. Fratele a plecat, dar lucrarea aceasta merge mai departe. Ne-au rămas predicile, cărțile și articolele scrise de el, care vor rămâne pentru multă vreme de acum încolo un instrument pentru învățarea și încurajarea multora.

Înainte de a se întoarce definitiv în Statele Unite, adunarea l-a încredințat că vom apăra credința și o vom transmite mai departe, că vom fi în stare să murim mai degrabă decât să trădăm. Nu a părăsit România decât după ce adunarea a fost organizată și suficient de matură pentru a duce mai departe lucrarea. Și-a considerat misiunea încheiată și acum nu voia să fie o povară pentru noi. Mutarea înapoi în State a fost, de fapt, un mare sacrificiu de sine, căci el voia să trăiască și să moară în România. Voia ca pe piatra sa de mormânt să fie scrise cuvintele „Numai harul”, titlul cântării sale românești preferate.

A continuat să ne ajute, să ne sprijine și de cealaltă parte a oceanului, până la capăt. Întreaga sa viață a fost una de slujire altruistă, dezinteresată. I se potrivesc cuvintele spuse de apostolul Pavel la sfârșitul vieții sale: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei, 4:7-8). Acum ești bine, frate Curtis, mai bine ca niciodată. Ne vom vedea în curând, căci venirea Domnului nostru s-a apropiat! Până atunci, vei rămâne mereu în inimile noastre, a membrilor Adunării baptiste Harul Suveran, care îți sunt atât de recunoscători pentru tot ce ai făcut! La revedere în veșnicii, frate Curtis!

Anunț Conferință

Anunț Conferință

 

 

În data de 26-27 martie a.c., va avea loc în Bocșa Română, județul Caraș-Severin, conferința anuală a Adunării Baptiste ,,Harul Suveran”. Anul acesta conferința va fi susținută de fratele prezbiter Raul Iosif Enyedi. Subiectul conferinței: Legământul Mozaic și Legământul Davidic. Tema de anul acesta este  o continuare a conferinței de anul trecut ,,Legămintele în Biblie”, conferință ce poate fi accesată la următoarea adresă: https://adunareaharulsuveran.wordpress.com/conferinte/conferinta-2015/ .

Dorim să ne susțineți în rugăciunile voastre pe fratele prezbiter, pe noi, cât și pe toți cei invitați încât, Domnul să aibe toată gloria! Și harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin.

 

 

Aurel Munteanu.

 

 

Scrisoare de An nou – 2014

 

Iată că se mai încheie un an, şi din nou privim atât spre trecut, cât şi spre viitor. Cei mai mulţi oameni, privindu-şi viaţa în retrospectivă, o văd ca fiind un şir de întâmplări, fericite sau triste, fără nicio legătură unele cu altele.

Însă ceea ce oamenii socotesc ca fiind o simplă şi banală întâmplare, este de fapt un eveniment atât de complex încât depăşeşte cu mult puterea omului de gândire. Pentru a ne afla într-un anumit loc la un moment dat, la şcoală, la serviciu, la adunare sau oriunde altundeva, e nevoie ca miliarde de factori din afara controlului nostru să funcţioneze perfect. Dacă unul singur nu ar funcţiona, nu am mai ajunge la destinaţia noastră la timpul dorit.

Să ne gândim: Ce s-ar întâmpla dacă s-ar defecta unul din miile de componente ale mijlocului de transport? Probabil nu am mai ajunge deloc, sau cel puţin am întârzia. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar defecta vreunul din miile de componente ale unui alt accesoriu de care depindem, cum ar fi ceasul, telefonul sau computerul? Ce s-ar întâmpla dacă unul din miliardele de componente ale corpului nostru nu ar mai funcţiona normal şi ne-am îmbolnăvi?

Pentru ca un singur eveniment să aibă loc, e nevoie ca miliarde de factori pe care nu îi putem controla să funcţioneze perfect. Dar aceştia sunt doar cei strict legaţi de persoana noastră şi de obiectele pe care le întrebuinţăm personal. Dar traseul nostru se intersectează cu cel al multor altor persoane. Fiecare astfel de persoană înseamnă miliarde de alţi factori care au funcţionat perfect pentru a face întâlnirea sau intersectarea noastră posibilă.

La o privire superficială, oamenii numesc toate aceste lucruri întâmplări. Însă creştinii ştiu din Scriptură că nimic nu este la voia întâmplării, că la Dumnezeul care a creat totul şi care susţine totul nu există coincidenţă sau accident. Dumnezeu are un plan cu creaţia Sa, un plan imens, complex, în care este inclusă cea mai mică parte a atomului şi cel mai mare astru, în care suntem incluşi şi noi, oamenii.

Scriptura ne învaţă că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” Epistola către romani, 8:28. Atunci când un copil al lui Dumnezeu priveşte la ceea ce i s-a întâmplat până în prezent, el poate încuviinţa că evenimentele prin care a trecut s-au întreţesut în aşa fel încât chiar şi suferinţele cele mai grele au lucrat spre binele său.

Să privim fiecare eveniment pe care îl întâmpinăm ca pe o desfăşurare a planului Său, făcut pentru binele nostru. Şi atunci vom putea spune alături de apostol: „căci sunt bine încredinţat că … nici lucrurile de acum, nici cele viitoare… nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.”Romani, 8:38, 39. Nu ştim ce ne rezervă viitorul, dar ştim că indiferent ce vom întâmpina, nimic nu ne va despărţi de Dumnezeul nostru. Ştim că toate lucrurile, frumoase sau triste, vor lucra spre binele nostru, căci Cel ce a făcut planul după care se întâmplă toate este de partea noastră. Şi dacă El este pentru noi, atunci ce contează cine ni s-ar împotrivi?

Cine poate spune ce bucurii, ce întristări sau suferinţe vom întâlni în anul ce ne stă înainte? Nu ştim, însă dacă privim spre trecut, spre experienţa noastră, şi vedem cum Dumnezeu a lucrat, vom fi încurajaţi să ştim că Cel ce a început o lucrare în noi, o va duce la bun sfârşit. Să privim, deci, trecutul cu mulţumire şi viitorul cu încredere, şi atunci vom trăi fericiţi prezentul, fiind plăcuţi lui Dumnezeu.

Care este Adunarea adevarata – 11 caracteristici ale adunării nou testamentare

%d blogeri au apreciat asta: